Pay-rolling

Met payrolling beperken wij uw werkgeversrisico’s. Als opdrachtgever loopt u geen arbeidsrechtelijke risico’s betreffende ziekte, loondoorbetaling, arbeidscontracten en re-integratie. Wij verzorgen het volledige administratieve proces, indiensttreding, arbeidsovereenkomsten, loonadministratie, salarisbetaling, en uitdiensttreding.

U heeft dus extra werkkracht maar niet de daarbij komende administratieve zaken, hierbij ontzorgen wij u volledig.

Logo Office Support