Poolmanagement

Poolmangement laat u de opbouw van de pool-medewerkers zien om deze bij te sturen op zowel contractsuren als werktijden; hierdoor krijgen medewerkers zekerheid over hun rooster en uw organisatie heeft meer inzicht over de bezetting door deze medewerkers: hoe vaak en hoeveel uren kunnen de medewerkers werken, kortom: wat is hun beschikbaarheid? Hierdoor kunt u in uw eigen (langere termijn-) planning nagaan wanneer u iemand nodig heeft en of/hoe dit past in de beschikbaarheid van alle medewerkers. Wanneer dit matcht, heeft u dus ten allen tijde de beschikking over medewerkers en weten zij waar zij aan toe zijn.

Logo Office Support